Ajalugu

Viimati uuendatud: Neljapäev, 15 Jaanuar 2015 Kirjutas Ailar Allika

Ühing on tegutsenud alates1997.aastast algselt Vinni valla puuetega laste perede seltsinguna.Registreeritud mittetulundusühingu Johanna nimega 21.aprillil 2004.a.

2007.a. veebruaris sai ühing endale invabussi. Selleks panid õla alla hollandlased, sakslased ja Vinni Vallavalitsus. Invabuss hakkab vastavalt vajadustele teenindama kõiki Vinni valla puudega ja eakaid inimesi.

2007.aastast on MTÜ Johanna korraldanud projektide toel perepäevi Roela lauluväljakul ning korrastanud kindlaid territooriume Vinni vallas.  Ühingu liikmetega külastatakse Vinni ja tulevikus ka teisi veekeskusi, sõidetakse õppereisidele, laagrisse ja osaletakse  teiste puuetega inimeste organisatsioonide poolt korraldatud ettevõtmistes.

MTÜ Johanna liikmeteks on Vinni valla puudega lapsed, täiskasvanud ja nende pereliikmed ning toetajad. Vinni vallas on üle kahesaja puudega lapse ja täiskasvanu.

MTÜ Johanna on üks väheseid omavalitsuse territooriumil tegutsev puuetega inimeste organisatsioone. Liikmeid on ühingul 79, lisaks on toetajaliikmeid on ka naabervaldadest.

MTÜ Johanna juhatus on 4-liikmeline ja liikmed ei saa oma tegevuse eest tasu.

Ühingul on tihedad sõprussidemed Lääne-Viru puuetega noorte ühinguga  "Käsikäes", kes osalevad ka MTÜ Johanna ettevõtmistes. Samuti saavad MTÜ Johanna liikmed osa ühingu „Käsikäes“ tegemistest. Ühing kuulub MTÜ-sse Roela Kodukant ja Partnerid MTÜ-sse.

MTÜ Johanna noored on osalenud mitmel suvel  üle-eestilises puuetega noorte laagris Noarootsis. Kaks ühingu juhatuse liiget osalesid Saksamaal 2005.a Münchenis rahvusvahelise puuetega noorte laagris ja tutvusid 2006.a Hannoveris puuetega inimeste töökeskusega. Vaegkuulja tütarlaps käis Saksamaal õppimas hipoteraapiat. Sama vaegkuulja tüdruk osales ka Brüsselis puuetega noorte konverentsil „Võrdsed võimalused tööturul“.

Leader programmi ja Vinni vallavalitsuse toetusega on ühingu tegevuseks valminud erivajadustega inimeste päevakeskus, nimega Johanna keskus.

Tähtsamad tegemised minevikust:

 • Invatranspordi teenuse osutamise käivitamineVinni vallas, seega  invabussi omamine ja koostöö Vinni vallavalitsusega.

 

 • Perepäevade korraldamine 2007. ja 2008.a ja kaasaaitamine 2009. a mais.

 

 • Suurprojekti „Põlvkondade koostöö“läbiviimine.

 

 • Puuetega inimeste keskuse ettepaneku tegemine valla arengukavasse.

 

 • Koristuspäevade algatamine ja nendes osalemine.

 

 • Õppelaagrite korraldamine.

 

 • Huviringide tegevuse käivitamine ja vedamine.

 

 • 14 a jooksul Eestimaa eri paikadesse õppereiside korraldamine.

 

 • Kogu pere päeva "Laulame koos" läbiviimine koostöös Roela Rahva Majaga

 

 • Erivajadustega inimeste keskuse rekonstrueerimine. Valminud keldrikorrusel 2/3 päevakeskusest

 

 • Igapäevaelu toetamise teenuse osutamine erivajadustega inimestele Johanna keskuses Lepiku külas Vinni vallas

 

 • Inglise keele õppe läbiviimine

 

 • Puuetega laste suvelaagri korraldamine

 

 • Keraamikakoolituse korraldamine koos savipõletusahju ostmisega

Klikke: 21137